Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://perfumyalternatywne.pl/ [Serwis]. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.
Administrator danych i kontakt do niego.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest MATAN INVESTMENTS sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy al. Wojciecha Korfantego 138. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem odo@mataninvest.eu.
W  związku z użyciem na stronie wtyczki „Lubię to” współadministratorem danych osób, które skorzystały z tej funkcjonalności jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland.


Zakres i cele zbieranych danych.

1. Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników sklepu. Celem przetwarzania jest utrzymanie w systemie konta, które umożliwia dokonywanie zakupów. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwia rejestrację konta w systemie. Użytkownik może w każdej chwili skasować swoje konto, poprzez funkcję „Moje Dane Osobowe” w panelu „Moje konto”. Po dokonaniu zakupów w sklepie, dane przetwarzane są w celu realizacji umowy kupna – sprzedaży, oraz później  do obsługi ewentualnych roszczeń czy reklamacji do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jednak nie krócej niż wynika to z przepisów podatkowych (aktualnie 5 pełnych lat od ostatniej transakcji). Dane mogą zostać przekazane podmiotom, które świadczą dla Administratora wsparcie organizacyjne, informatyczne lub techniczne w ramach obsługi sklepu internetowego – na podstawie zawartych umów, oraz – w przypadku wystąpienia z uzasadnionym żądaniem – organom uprawnionym z tytułu przepisów prawa.

2. W związku z udostępnieniem formularza kontaktowego Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i zbiera dane kontaktowe – podane w treści formularza. Celem przetwarzania danych jest udzielanie odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niepodanie danych kontaktowych uniemożliwi odpowiedź na zadane pytanie.

3. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty w celu analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W związku z korzystaniem z narzędzi do analizy ruchu sieciowego (Google Analytics, Hotjar) informacje o sposobie korzystania ze strony mogą być dostępne dla tych zewnętrznych podmiotów. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

4. W związku z umieszczeniem na stronie wtyczki „Lubię to” Administrator przekazuje dane serwisowi Facebook na zasadach określonych w polityce prywatności https://www.facebook.com/about/privacy/. Klikając w odnośnik wtyczki użytkownik dobrowolnie przekazuje swoje dane.

5. Administrator gromadzi dane osób, które zapisały się do wysyłki newslettera. Celem przetwarzania jest wysyłka wiadomości marketingowych na podstawie dobrowolnej zgody osoby – do momentu wycofania zgody poprzez rezygnację z subskrypcji (poprzez wysłanie rezygnacji na maila kontakt@perfumyalternatywne.pl lub kliknięcie w link rezygnacyjny wysyłany w newsletterze). W związku z korzystaniem przez Administratora z automatycznych narzędzi do wysyłki newslettera do danych mogą mieć dostęp podmioty, które są właścicielami takiego narzędzia. Podanie danych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania informacji o nowościach i promocjach. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych mogą zostać przekazane podmiotom, które świadczą dla administratora usługi z zakresu e- mail marketingu, SMS, jak i MMS marketingu oraz obsługi baz danych z tym związanej – na podstawie zawartych umów, oraz – w przypadku wystąpienia z uzasadnionym żądaniem – organom uprawnionym z tytułu przepisów prawa.

6. Administrator powierza również przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zewnętrznego narzędzia do obsługi komunikacji mailowej dostarczanego przez platformę GetResponse prowadzoną przez GetResponse S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, KRS 0000942075, NIP 9581468984. Narzędzie to daje możliwość wysyłki newsletterów do określonych grup Użytkowników oraz zarządzanie bazą adresów mailowych. Pliki cookie wykorzystywane są przez GetResponse do przypisania użytkownika do odpowiedniego serwera, analizy zachowań użytkownika oraz wyświetlania dopasowanych treści i reklam. GetResponse zapewnia zgodność wszystkich usług z RODO, w tym w szczególności zapewnia poufność danych przechowywanych w jego bazie, polecamy zapoznanie się z informacjami w zawartymi na stronie GetResponse www.getresponse.pl w tym w szczególności znajdującej się tam polityki prywatności oraz bezpieczeństwa.

7. Dane osobowe opiniujących produkty i transakcje. Celem przetwarzania jest prowadzenie statystyk i gromadzenie recenzji produktów i transakcji administratora. Podstawą przetwarzania jest zgoda opiniującego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażana wraz z dodaniem opinii. Opiniujący podaje swoje dane dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwia dodanie opinii. Dane będą przetwarzane do czasu odwołania udzielonej zgody. Dane mogą zostać przekazane podmiotom, które świadczą dla administratora wsparcie organizacyjne, informatyczne lub techniczne w ramach gromadzenia opinii – na podstawie zawartych umów, oraz – w przypadku wystąpienia z uzasadnionym żądaniem – organom uprawnionym z tytułu przepisów prawa.


Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:

  • żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
  • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
  • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów i świadczących Administratorowi usługi wsparcia w realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania.


Czas przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.


Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych


Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.


Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest MATAN INVESTMENTS sp. z o.o.. z siedzibą w Katowicach, przy al. Wojciecha Korfantego 138,  W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub na adres e-mail: odo@mataninvest.eu.

2. Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem www.facebook.com/Perfumy-Alternatywne-109894344193975, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl.

3. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki.

4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej)

5. Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.

6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).


Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

1. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
   a. posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
   b. zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
   c. zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
   d. zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:
   a. posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
   b. zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania

5. Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Produkt dodany do porównania.