POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dotyczy Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta

Przysługuje Państwu uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
(MATAN INVESTMENTS Sp. z o.o. al. Wojciecha Korfantego 138, 40-001 Katowice, NIP: 6322023286, tel. +48 531 100 559) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na firmowy adres lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@perfumyalternatywne.pl). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa, weszła w posiadanie rzeczy. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy są następujące: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Przysługuje nam uprawnienie do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Towar powinien być odesłany lub przekazany nam niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Powyższy termin jest dochowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem w/w terminu 14 dni. Informujemy, że nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem.
Nadmieniamy, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy (towaru) wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (towaru).
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem prawa do odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.
Poniżej znajdują się wzory formularzy odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia reklamacji, z których mogą Państwo skorzystać dobrowolnie.


PLIKI DO POBRANIA:
POBIERZ WZÓR REKLAMACJI WRAZ Z INFORMACJĄ
POBIERZ WZÓR ODSTĄPIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ

Produkt dodany do porównania.